Contact

Port:

 
Name: PTTK Augustów
Address:  ul. Nadrzeczna 70A, 16-300 Augustów
Phone:
Email:

Company details:

 
Name: BSP Krzysztof Wasilewski
Address: ul. Raszyńska 32/44 lok. 7, 02-026 Warszawa
Bank account (mBank): 77 1140 2004 0000 3802 7608 3477